2020. január 20., hétfő

2019. október 21., hétfő

Területi vezetőség


Megújult területi vezetőség a Szent Családról Nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek erdélyi közösségének élén

2019 szeptemberében a németországi anyaház elöljárója M. Jakobe Schmid nővér, általános főnöknő vezetésével és helyettesének M. Melanie Gollwitzer nővér jelenlétében változtatásokat eszközöltek a területi vezetőség összetételében. A kinevezések értelmében, a korábban területi elöljáró helyettes tisztséget betöltő András M. Kinga nővér 2019. október 16-tól átveszi Korodi M. Antonetta nővértől a területi elöljáró feladatkörét. A vezetőségben korábban is ökonómusi tisztséget betöltő Török M. Tarzicia nővér ezen feladatkörét megtartva, területi elöljáró helyettes is lesz. Új tagként Tóth M. Leonetta nővért nevezték ki, aki a tanácsosi feladatkört látja el a testületben.
M. Tarzicia nővér     M. Kinga nővér     M. Leonetta nővér

2019. október 18., péntek

Pályázat 2019

Ezúttal köszönetet mondunk a Székelyudvarhely Városi Önkormányzat Hivatalának, hogy egy hónapon át anyagi támogatásukkal 50 gyermek étkeztetését biztosították a "Szociális szolgáltatás anyagi gondokkal és nehéz helyzetben levő gyerekeknek és családoknak" című projekt keretében. 

ISTEN FIZESSE TÁMOGATÁSUKAT! 
2019. október 6., vasárnap

M. Lúcia nővér rövid életrajza


M. Lúcia nővér, civil neve Márton Anna, 1919. április 20-án született Homoródremetén. Ötön voltak testvérek, édesapja a faluban tanító volt, nagy tiszteletnek örvendett, de korai halála után az öt gyermek nevelése az édesanyjára nehezedett. A Mallersdorfi nővérekkel már fiatalon kapcsolatba került, mivel Nagyszebenbe került kisiskolásként, majd ugyanitt folytatta a tanulmányait, és 1939-ben elvégezte a tanítóképzőt.
1939. augusztus 2-án öltötte magára a szerzetesi ruhát, és megkapta Lúcia nevet. 1942. augusztus 25-én tette le az első fogadalmat.
1940 és ’42 között Hátszegen működött tanítónőként, 1942 és ’46 között a brassói iskolánkban, majd 1946-tól 1949-ig a szerzetesrendek feloszlatásáig Marosvásárhelyen tanított, és közben elvégezte a betegápolói iskolát is.
1950-től hazakerül a szülői házba, ahol 25 éven keresztül gondozta idős, beteg édesanyját.
A szülőfalujában a gyerekek számára ő volt a hitoktató, a falu számára is imaórákat tartott évek hosszú során át, pap hiányában. Ugyanakkor a faluból az emberek bármilyen betegséggel, betegápolással kapcsolatos gondjaikkal is hozzá fordultak.
Egyszerűségében, krisztusi módon volt gazdag. Mindig volt, amit megosztania a hozzá betérőkkel, kinek-kinek szüksége szerint. Az utazónak, a látogatónak mindig jutott a mindennapi kenyérből, a vigaszra szomjazónak nem kellett csalódottan távoznia. Tette mindezt szerényen, magára csak eszközként tekintve a Teremtő és embertársai szolgálatában.
2006-ban költözött be Homoródremetéről a székelyudvarhelyi zárdába, ahol szívesen fogadott látogatókat, mindenkihez volt kedves szava, és sokat imádkozott.
Hálát adunk a Teremtőnek minden vele való találkozásért, bátorító szavaiért, imáiért, mellyel mellettünk állt. 
Október 6-án hunyt el a szentmise ideje alatt. Temetése 2019. október 8-án, kedden,  lesz a székelyudvarhelyi Szent Miklós templomból.

M. Lúcia nővér


2019. július 3., szerda

Pályázat 2019

A Nardini Napköziotthon Alapítvány Vezetősége
 hálás köszönetét fejezi ki Székelyudvarhely Önkormányzatának
„A természet és a hagyomány 
őrzése”  – nyári tábor iskolába készülő gyerekeknek  projekt megvalósítására nyújtott támogatásáért.
2019. május 7., kedd