2016. november 12., szombat

2016. október 16., vasárnap

2016. október 5., szerda

25 éves Jubileum és beöltözés

     Vasárnap, 2016. október 2-án hálaadó szentmisében köszöntük meg a jó Istennek az elmúlt 25 év kegyelmeit, eseményeit. 1991. október 4-én kezdte meg újra hivatalosan működését közösségünk Székelyudvarhelyen. 
     Erre a jubileumra tudatosan készültünk már hónapokkal ezelőtt. Augusztus végén szerveztünk egy nővértalálkozót, ahol visszatekintettünk az elmúlt 25 évre, megélt tapasztalatainkra, felülvizsgáltuk mostani helyzetünket, jelenünket, és előretekintettünk a jövő kihívásaira. 
  Szeptember 29-én este egy szentségimádási estet szerveztünk, este 8 órától éjfélig. A szentségimádáson a Kis Szent Teréz plébánia Halleluja énekkara énekelt és kísérte hangszerekkel a taizéi énekeket. Az énekszó hangjaival dicsértük az Urat, csendes percekben elbeszélgethettünk Vele, majd Szent Ferenc imáival is magasztaltuk Őt, melyeket egyik nővértárunk olvasott fel. A szentségimádás végén szentmisén vehettünk részt a ferences testvérek jóvoltából.

 A képre kattintva betekintés nyerhető a szentségimádásról
A képre kattintva betekintés nyerhető az eseményekbe

       A hálaadás ünnepe vasárnap, október 2-án csúcsosodott ki. A reggeli dicséret keretében beöltözést ünnepeltünk, majd közös szentmisén vettünk részt, melyen a főcelebráns Fr. Orbán Szabolcs OFM provinciális atya volt. Az ünnepre Németországból is érkeztek vendégeink, az elöljárók, és mindazok a nővérek, akik itt Erdélyben tevékenykedtek az elmúlt években. Hálatelt szívvel tekintünk vissza az elmúlt 25 évre, és kérjük a jó Isten áldását, a Boldogságos Szűz Mária oltalmát a jelenünkre és jövőnkre.

 Ide kattintva betekintés nyerhető a beöltözés és a szentmise eseményeibe
A képre kattintva betekintés nyerhető az eseményekbe
2016. augusztus 1., hétfő

Lelki napok Homoródremetén

        Lelkiekben gazdagodva jöttünk haza a Homoródremetén töltött napok után. 
Alkalmunk volt a természetben megtapasztalni a jó Isten jelenlétét, Vele elbeszélgetni. Elmélkedtünk a teremtés történetéről, ugyanakkor önmagunkba tekinthettünk, felfedezhettük újból teremtményi mivoltunkat. A lelkinapok mottójának megfelelően, a Naphimnuszról is elmélkedtünk. Feltettük a kérdést önmagunknak: Én kikért, miért vagyok hálás a jó Istennek? Felfedezem-e az Ő ajándékait az életemben?
Második nap a szamariai asszonyhoz hasonlóan az élet vizét kínáló Jézussal találkoztunk lelkünk mélyén, majd mindenki készíthetett egy kis kutat kövekből. Délután a Dániel próféta könyvéből a három ifjú énekével imádkoztunk, majd mindenki megalkotta a saját Istent dicsérő himnuszát, versét, levelét. A zsolozsmát is közösen végeztük és a rózsafüzért is. Pénteken szentmisén is részt vehettünk. 
Volt alkalmunk  közös játékokra, nevetésre, egymással való ismerkedésre, beszélgetésekre. 
Istennek legyen hála mindenért!


2016. július 2., szombat

Meghívó lányoknak„Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Dicsérjétek Uramat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok.”
(Szent Ferenc Naphimnuszából)
Július 21 és 23 között lelki napokat tartunk Homoródremetén,
ahol a természetben, a közösségben és a csendben
próbálunk Isten jelenlétére figyelni, Vele beszélgetni.
Ezekre a napokra 16 és 30 év közötti lányokat várunk. Jelentkezési szándékodat kérjük közöld július 18.-ig a  fifinover@gmail.com email-címen, 
vagy a 0752957703 telefonszámon.
Ha kérdésed van, ugyancsak a fenti elérhetõségeken érdeklõdhetsz.
A gyülekezõ Székelyudvarhelyen lesz.
Várunk szeretettel!2016. június 6., hétfő

2016. február 13., szombat

Meghívó lányoknakSzeretettel hívunk
2016. március 4. és 6. között megszervezett
 nagyböjti lelki napokra,
a székelyudvarhelyi zárdánkba, 
ahol alkalmunk adódik időnkből ajándékozni Istennek, 
önmagunknak és a közösségnek.
 Szeretettel és imával:

                                  a ferences nővérekA program pénteken délután négy órakor kezdődik és vasárnap délután három óráig tart.

Jelentkezési szándékodat kérünk, közöld március 1-ig a: fifinover@gmail.com  email címen, vagy a 0756750873 telefonszámon. 
Várunk szeretettel!