2015. augusztus 19., szerda

CsIT 2015

       Augusztus 11 és 15 között szervezték meg a 39. Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, amelyen a közösségünk is képviseltette magát. A CsIT mottója Jakab apostol leveléből vett idézet volt: „Erősítsétek meg szíveteket!” Ebben a témában voltak előadások, ugyanakkor kértük a jó Isten segítségét, áldását, hogy jelenlétünkkel, a találkozó alatt kifejtett szolgálatunkkal a találkozó mottójának eleget tegyünk. A csütörtöki nap délutánja a „szerzeteseké” volt, lévén az idei év a megszentelt élet éve. Csoportokra osztva fogadtuk a fiatalokat, beszéltünk a közösségünkről, lehetőséget biztosítottunk számukra különböző imaformákkal megismerkedni, hogy ezek által is alkalmuk legyen Isten felé fordulni, megnyílni előtte. Szerda és péntek délután kézműves foglalkozásra hívtuk a fiatalokat, könyvjelzőket, karkötőket készíthettek, és sor került száraz nemezelésre is (szívet, taut, keresztet nemezelhettek). Nagy öröm volt számunkra fiatalokkal megismerkedni, beszélgetni, velük együtt imádkozni, és közösen megünnepelni a legszentebb áldozatot, a szentmisét. Hála mindenért a jó Istennek!