2014. október 29., szerda

150 éves Jubileum 150 vers

A Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek közössége idén, 2014-ben ünnepli Erdélybe való letelepedésének 150 éves jubileumát. Ebből az alkalomból indítjuk útjának ezt a kötetet, melybe 150 verset válogattunk ki Dávid Mária Erzsébet, Ágnes nővér, műveiből.
Ágnes nővér 1920. november 27-én született Baróton. Már gyermekkorában nehéz veszteség éri: elvesztette édesanyját alig három évesen. 20 éves, amikor az édesapja is meghal, akihez mély érzelmi szálak fűzték.
Iskolai tanulmányait Baróton kezdte, majd a mallersdorfi nővérek által működtetett iskolákban folytatta: Nagyszebenben, Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron. Az egyetemet Kolozsváron végzi el. 16 évesen jelentkezik a nővérek közösségébe felvételre, 1945-ben tett fogadalmat. Amíg a tanulmányait folytatta Kolozsváron, addig besegített a nővéreknek a beteggondozásban, így a betegápolást is elsajátította. Mint tanárnő a marosvásárhelyi Római Katolikus Leánygimnáziumban és a brassói Római Katolikus Leánygimnáziumban tanított, amelyeket ugyancsak a nővérek működtettek. A rend feloszlatása után hazaköltözött Barótra, ahol házi munkával és betegek gondozásával foglalkozott, felkeresve őket otthonaikban. A lehetőségekhez mérten tartotta a kapcsolatot a nővértársaival.
1992. április 26-án hunyt el, Baróton van eltemetve.
Már fiatalon elkezdett verseket írni, belső lelki világába enged betekintést a versek csodálatos rímei, formái által. Imáit versbe foglalva viszi Isten elé, a mély Mária-tiszteletének is tanúi lehetünk verseit olvasva, mély gyermeki szeretettel szólítja meg a Szűzanyát, édesanyjának, barátnőjének, pártfogójának nevezi Őt. Hivatása kibontakozásának titkaiba is betekinthetünk, amikor Isten iránti „jegyesi szeretetét”, vágyódását próbálja papírra vetni. Bár aránylag elég rövid ideig élhetett közösségbe, mégis elég sok verse szól a közösségi életről, megszólítva nővértársait, vagy éppen imádkozva értük. Élete eseményeit is csodálatosan bemutatja verseiben. Ezek alapján öt téma köré csoportosítottuk e kötetben kiadott verseit: imádságok, Mária-tisztelet, hivatás, közösség és életképek/események.
Mindenik téma bevezetéseként egy-egy fiatal nővérünk rajzát, festményét illesztettük, ezzel is érzékeltetve azt, hogy a múlt és a jelen egybetartozik, összefonódik és majd a jövőbe, az örökkévalóságba, torkollik, ahová sokan már eljutottak idős nővéreink közül. Reméljük, hogy minden olvasó számára ez a kötet egy lelki erőforrás lesz, ahonnan vigaszt, bátorítást, hitet, erőt és lelkesedést meríthet. 
A kötettel kapcsolatosan ha bővebb információt szeretnének, érdeklődni lehet a következő email-címen: ferencesnoverek@sigmasoft.ro