2014. október 21., kedd

Nagyszebeni ünnepség

150 éve a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek Erdélyben

          Pénteken, október 17-én, Nagyszebenben ünnepeltek a nővérek együtt vendégekkel, érdeklődőkkel. Méltó volt itt ünnepelni, mert 1864-ben ide érkeztek a német nővérek Pirmasensből. Montenuovo grófnő kezdetben itt bérelt, majd megvásárolt egy házat és hozzá területet a Dealului/Hegyi utcában, ahol a nővérek lakhattak. Kezdetekkor elemi iskolát, majd polgári leányiskolát, óvodát, tanítóképzőt, egy kereskedelmi és háztartási iskolát működtettek bentlakással együtt. 1949 karácsonyán feloszlatták a nővérek közösségét, és az ingatlanokat államosították. 

       Délután 15 órától egy ünnepélyes visszatekintésnek lehettünk a tanúi, a hajdani zárda dísztermében. M. Michaela nővér köszöntötte a vendégeket, Tarzicia nővér fordította magyar illetve román nyelvre, és ismertette a délutáni program eseményeit. Dr. Botár Gábor székelyudvarhelyi plébános egy képes bemutatóval ismertette a nővérek történetét, doktori dolgozatának rövid összefoglalóját. Megható volt mindannyiunk számára, hogy idős nénik és bácsik is eljöttek az ünnepre, akiket még tanítottak régen, az államosítás előtt, a nővértársaink. Egyike a régi tanítványoknak megtisztelt bennünket rövid beszédével. Az ünnepet színessé tette a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium Gereben táncegyüttese.

       Délután 17 órától hálaadó szentmisén vettünk részt a Szentháromság templomban, amelyet Tamás József segédpüspök mutatott be, Dr. Rudolf Voderholzer regensburgi püspök, Dr. Wilhelm Gegenfurtner szuperior, Raicea Oszkár főesperes és még néhány környékbeli plébános velünk együtt ünnepelt.