2014. október 23., csütörtök

M. Konradilla nővér

  
      „Az én lelkem szomjazik Isten után,
      Az élő Isten után” ( Zs. 42,2)

                             Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

           Gergely Berta, M. Konradilla
                          ferencrendi nővér

    Életének 94-ik évében, szerzetesi életének 75-ik évében,   2014. október 22-én visszaadta  lelkét annak, akinek felajánlotta egész életét.
   Drága halottunk földi maradványait október 24-én, pénteken,  délután 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a székelyudvarhelyi Szent Miklós hegyi római katolikus ravatalozó házból.
 Áldozatos életének jutalma legyen az örök boldogság!
                                            
                                                  Nővértársai és rokonai
 Székelyudvarhely, 2014. október 22.