2014. október 22., szerda

Jubileum Székelyudvarhelyen

150 éve a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek Erdélyben

    Vasárnap, október 19-én csúcsosodott ki ünneplésünk. Az ünnepség sorozatra Németországból 32 nővértársunk érkezett. Vasárnapra az Erdélyi fiókházakból is minden nővér eljött a hálaadásra, megélhettük a nagy közösség, az egybetartozás élményét. A hálaadó szentmisét Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutatta be, velünk együtt ünnepelte a szentmisét Böcskei László nagyváradi püspök, Dr. Rudolf Voderholzer regensburgi püspök, ferences testvérek, papok, különböző rendekhez tartozó szerzetesnővérek, meghívott vendégeink, munkatársaink, és a székelyudvarhelyi lakósok. 
   A prédikációban Jakubinyi érsek úr kiemelte az alapítónk által hátrahagyott feladatot, hogy az örömhírt vigyük az embereknek a nevelői és betegápolói tevékenységünk által. Kérte a jelenlevőket, hogy imádkozzanak a nővérekért, hogy jelmondatunk szerint „továbbra is lángoljon bennük a krisztusi szeretet, és sürgesse őket ennek a szeretetnek a gyakorlása.”
  A szentmise végén M. Jakobe Schmid általános elöljárónk köszöntötte a vendégeket, röviden visszaemlékezett a letelepedésre, a kommunizmus nehéz idejére, idős nővéreink kitartására, és a fiatalokat felkérte: „Imádkozzatok, és kérjetek éber, figyelmes szívet! Legyetek készen arra, hogy az emberek igényeire megfelelő választ találjatok és adjatok! Legyetek találékonyak a segítésben! Azt kívánom nektek, kedves fiatal nővértársaim, hogy érző lélekkel és nagy nyitottsággal figyeljetek oda országotok és a mai idők szükségeire, és tegyetek tanúságot az egyszerű élet által!” Köszönetét fejezte ki a püspök atyáknak, főespereseknek, papoknak a támogatásért, segítségért, amit közösségünknek nyújtottak. Megköszönte a Szent István királyról nevezett ferences rendtartománynak, hogy lehetővé tették, hogy itt Udvarhelyen letelepedhettünk, és minden jóakaratú embernek a segítését. 
A regensburgi püspök úr is köszöntötte az egybegyűlteket. 
A szentmisén a Szent Miklós plébánia Musica Sacra kórusa énekelt. 
  A szentmise után a Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola két diákja örvendeztetett meg bennünket egy zeneművel, melyet oboán hallhattunk és az ifjúsági kórus énekelt.
   Mindezek után Dr. Botár Gábor, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébánia lelkipásztora doktori érkezésének összefoglalóját mutatta be, amelyben a ferences nővérek erdélyi tevékenységét ismertette. 
    A szentmise végén az Márton Áron ifjúsági házban az óvodások és a délutáni foglalkoztatóba járó iskolások előadását tekinthettük meg.
     Kérjük a jó Isten segítségét, áldását közösségünk további működésére!